State Law Officer List
# ADVOCATE NAME
MOBILE
ADVOCATE TYPE EMAIL ID OFFICE PHONE NO RESIDENCE PHONE NO RESIDENCE ADDRESS
1 SRI ASHOK KUMAR PARIJA
(9937220508)
AG advgen@nic.in 0671-2506265 Plot No. 1363-B, Sector-6, C.D.A., Markar Nagar,Cuttack-753014
2 SRI TAPAN KUMAR BISWAL
(8144682855)
AGA
3 SRI RAJANI BHUSAN MISHRA
(9437109959)
AGA
4 SRI PRADIP KUMAR ROUT
(9437233949)
AGA 7978898320 MAHATAB NAGAR,TULASIPUR,CUTTACK
5 SRI SUKUMAR GHOSE
(9937835630)
AGA 9338113054 SECTOR-10,CDA,CUTTACK
6 SRI BIJAYA KUMARA RAGADA
(9338112250)
AGA
7 SRI DEBASISH NAYAK
(7008140527)
AGA SANKARPUR,CUTTACK
8 SRI SASWAT DAS
(9437268875)
AGA KAFLA BAZAR,CUTTACK
9 SRI SURYA NARAYAN PATANAIK
(9861314137)
AGA
10 SRI SHAKTI PRASAD PANDA
(9937666581)
AGA NUA BAZAR, CUTTACK
11 SRI BIPLABA MOHANTY
(9437190903)
AGA
12 SRI MALAYAKANTA BALABANTARAY
(9437023377)
AGA
13 SRI NIHARKANTA PRAHARAJ
(9861060587)
AGA
14 SRI SANGRAM KESARI JENA
(9937671647)
AGA
15 SRI CH.SATYAJIT MISHRA
(9437023477)
AGA LINK ROAD,CUTTACK
16 SRI DILLIP KUMAR MISHRA
(9861068576)
AGA 0671-2302649 MATHASAHI ,TULASHIPUR,CUTTACK
17 SRI SOUBHAGYA KETAN NAYAK
(9437041664)
AGA 0671-2506644 SECTOR-6 ,CDA,CUTTACK
18 SRI AMIYA KUMAR MISHRA
(9437217676)
AGA 0671-2508853 KALIGALI ,CUTTACK
19 SRI JANMEJAYA KATIKIA
(9437062828)
AGA TULASIPUR ,CUTTACK
20 SRI LALATENDU SAMANTARAY
(9437312999)
AGA SECTOR-10,CUTTACK
21 SRI ARUPANANDA DAS
(9437020702)
AGA 0671-2302702 TULASIPUR,CUTTACK
22 SRI BHIBU PRASAD TRIPATHY
(9437012460)
AGA KEDARGOURI APPARTMENT,BHUBANESWAR
23 SRI PRAVAT KUMAR MUDULI
(9861143461)
AGA TULASHIPUR,CUTTACK
24 SRI AJAYA KUMAR NANDA
(9437062718)
AGA CHANDI CHHAK ,CUTTACK
25 SRI AJODHYA RANJAN DASH
(9861011515)
AGA BUXIBAZAR,CUTTACK
26 SRI DEBAKANTA MOHANTY
(9437039542)
AGA TELENGA BAZAR ,CUTTACK
27 SRI PRABHU PRASAD MOHANTY
(9437019196)
AGA SEC-6,CDA,CUTTACK
28 SRI MANOJ KUMAR KHUNTIA
(9437168044)
AGA SEC-11,CDA,CUTTACK
29 SRI DHANJAYA MUND
(9437272575)
AGA 0671-2950085 SEC-11,CDA,CUTTACK
30 SRI SATYA SUNDHAR KANUNGO
(9437492206)
AGA TULASIPUR,CUTTACK
31 SRI HARMOHAN DHAL
(9937077427)
AGA SEC-6,CDA,CUTTACK
32 SRI RABI NARAYAN MISHRA
(9437277781)
AGA TULASHIPUR,CUTTACK
33 SRI SIBANI SHANKAR PRADHAN
(9337218987)
AGA SEC-6.CDA,CUTTACK
34 SRI ABHAYA KUMAR SHARMA
(9437228156)
AGA BARANGA, CUTTACK
35 SRI SASWATA PATNAIK
(9338333313)
AGA CDA,CUTTACK
36 SMT SUMAN PATTANAYAK
(9437103224)
AGA TULASIPUR,CUTTACK
37 SRI SAROJ KANTA SAMAL
(9437286069)
AGA SEC-10,CDA,CUTTACK
38 SRI SUVASHISH PATTANAIK
(9861096779)
AGA 8249298955 OLD TOWN,BHUBANESWAR
39 SRI MANOJ KUMAR MOHANTY
(9437319190)
ASC Mohanty Lane, Kalyani Nagar, Cuttack
40 SRI SANGRAM KESHARI MISHRA
(9439282896)
ASC Arundaya Nagar, Cuttack
41 SRI ABHINANDAN PRADHAN
(9937197251)
ASC Tala Tenga Bazar, Cuttack
42 SRI PRANAYA KUMAR MAHARAJ
(9090748132)
ASC Plot No. 2F-622,Sector-10,C.D.A, Cuttack
43 SRI SANJAY RATH
(9861022612)
ASC DARGHA BAZAR,CUTTACK
44 SMT.SUSAMA RANI SAHOO
(9861115967)
ASC Thoriasahi, Buxi Bazar, Cuttack
45 SRI ANAND PRAKASH DAS
(9853576622)
ASC Plot No. C/1237, Sector-6, CDA, Cuttack
46 SRI PRASANNA KUMAR MOHANTY
(9938463315)
ASC KALIGALI,CUTTACK
47 SRI MANORANJAN MISHRA
(8249776992)
ASC PITHAPUR,CUTTACK
48 SRI DEBASISH BISWAL
(9861108019)
ASC BHUBANESWAR
49 SRI SHASHANKA PATRA
(9238648983)
ASC 7008459066
50 HAREKRUSHNA PANIGRAHI
(9861066138)
ASC
51 SRI NIKHIL PRATAP
(8335897166)
ASC
52 SRI PUSHPARAJ BHARADWAJ
(8658038188)
ASC
53 SRI SAILAZA NANDAN DAS
(9861281545)
ASC Nirmala Niwas, Mohanty Lane, Rajendra Nagar, Cuttack
54 SRI SAMARESH JENA
(9937045253)
ASC OLD STATION BAZAR,BHUBANESWAR
55 SRI ISWAR MOHANTY
(9810819859)
ASC BHUBANESWAR
56 SRI SONAK MISHRA
(9937472577)
ASC MINAKETAN APPARTMENT,BHUBANESWAR
57 SRI BAIBASWATA PANIGRAHI
(9338761726)
ASC SECTOR-6,CDA,CUTTACK
58 SRI SITIKANTA MISHRA
(9861234735)
ASC BHUBANESWAR
59 SRI KARUNAKAR DAS
(8917233161)
ASC Madhusudan Nagar, Tulsipur, Cuttack
60 SRI ARNAV BEHERA
(8800927167)
ASC arnav.behera@gmail.com
61 SRI TARUN PATNAIK
(8447484424)
ASC Upara Telenga Bazar, Cuttack
62 SRI AKSHAYA KUMAR PATI
(9348114388)
ASC
63 SRI DEBENDRA KUMAR MOHANTY
(9437892727)
ASC Plot No. F/852, Sector-6, CDA, Cuttack
64 SRI GYANA RANJAN MOHAPATRA
(9861167056)
ASC Club House, Ground Floor, Barabati Stadium, Cuttack
65 SRI SACHIDANANDA NAYAK
(9937672263)
ASC
66 SRI DEBENDRA KUMARA BEHERA
(9437196541)
ASC
67 SRI DEBASIS MOHAPATRA
(9437311258)
ASC
68 SRI KARUNAKAR GAYA
(9437307815)
ASC Kaligali,Cuttack-2
69 SRI JYOTI PRAKASH PATRA
(9439800193)
ASC 0671-2505875 0671-2503564 Plot No.C-1565/9,Sector-6,CDA,Cuttack-14
70 SRI PURNA CHANDRA DAS
(9938376386)
ASC 0671-2507466 Dagarpada,Jeevanranga Lane,Cuttack-2
71 MS. SAMAPIKA MISHRA
(9439874925)
ASC 0671-2506280 Plot No. 1162/C,Sector-6,CDA,Cuttack
72 SRI BIDESH RANJAN BEHERA
(9937292768)
ASC Colony,Tulasipur,Cuttack-8
73 SRI RAJESH TRIPATHY
(9437965708)
ASC Plot No. b-1-2,Sector -10,CDA,Cuttack
74 SRI SWAYAMBHU MISHRA
(9178212045)
ASC Plot No 1403/B, Sector-6, CDA, Cuttack-14
75 SRI PRIYABRATA TRIPATHY
(9437163636)
ASC Madhusudan Nagar, Tulasipur, Cuttack
76 SRI UTTAM KUMAR SAHOO
(9337337027)
ASC 0671-2515555 Kesharpur, P.O. Buxi Bazar(Inside Alok Furniture), Cuttack
77 SRI SIDHARTHA SANKAR MOHAPATRA
(9437270854)
ASC HIG A-30, Sector-7, CDA, Cuttack
78 SRI GAJENDRA ROUT
(9861086465)
ASC Christian Sahi, Chandi Temple, Cuttack
79 SRI SURJYA RANJAN ROUL
(9437228766)
ASC Laxmi Nagar, Near TBW Press, Bidanasi, Cuttack
80 SRI JYOTI PRAKASH PATTNAIK
(9437036030)
GA 0671-2366808 KANIKA CHHAK TULASIPUR
81 SRI TAPAS KUMAR PRAHARAJ
(9437173063)
SC Satichura Road, Cuttack-2