Mobile: (0671) 2509188

LAW OFFICER CONTACT DETAILS


Advocate General (A.G)

Name and Designation Mobile No. Office Residence/Chamber Residential Address
Sri Ashok Kumar Parija 9937220508 0671-2508957 0671-2506265  

Govt. Advocate (G.A)

Name and Designation Mobile No. Office Residence/Chamber Residential Address
Sri Ramakanta Mahapatra 9437027307 0671-2508703 0671-2505092/2503888  

Add.Govt.Advocate (A.G.A)

Name and Designation Mobile No. Office Residence/Chamber Residential Address
Sri Jyoti Prakash Patnaik 9437036030   2366808  
Sri Bikram Senapati/td> 9938197376 2362955    
Sri Dilip Kumar Mishra 9861068576 2302649 2305958  
Sri Kishore Kumar Misra 9437020747 2524846    
Sri Ram Prasad Mohapatra 9778437052 2300372 2305998  
Sri Soubhagya Ketan Nayak 9437041664 2506644 2504477  
Sri Amiya Kumar Mishra 9437217676  2508853,38 2507776  
Sri Somanath Mishra 9861045976 2204020    
Sri Bishnu Prasad Pradhan 9861044654   2507738  
Sri Mruganka Sekhar Sahoo 9437027287 2547186,87 2547998  
Sri Sarojananda Mishra 9861046527      
Sri Janmejaya Katikia 9437062828      
Sri Amit Patnaik 9937220700      
Sri Prem Ku patnaik 7873570611      
Sri Prabhas Kumar Panda 9437183815 2363015 2363588  
Sri Arupananda Das 9437020702 2302702    
Smt. Saswata Patnaik 9338333313      
Ms.Savitri Ratho 9437013113      
Sri Gyanaranjan Mohanty 9438298008 9861070561    
Sri Bibhu Prasad Tripathy 9437012460 9861023282    
Sri Pravat Kumar Muduli 9861143461      
Mr. Basanta Kumar Nayak 9437020804      
Mr. Ajaya Kumar Nanda 9437062718      
Mr. Ajodhya Ranjan Dash 9861011515      
Mr. Arun Kumar Mishra 9937246226      
Mr. Debakanta Mohanty 9437039542      
Mr. Y S P Babu 9437035350      
Mr. Subir Palit 9937068659      
Mr. Prabhu Prasad Mohanty 9437019196      
Mr. Shakti Prasad Panda 9937666581      
Mr. Manoj Kumar Khuntia 9437168044      
Mrs. Suman Pattanayak 9437103224      
Mr. Dhananjay Mund 9437272575      

Standing Councel (S.C)

Name and Designation Mobile No. Office Residence/Chamber Residential Address
Sri Lalatendu samataray 9437312999      

Addl. Standing Councel(A.S.C)

Name and Designation Mobile No. Office Residence/Chamber Residential Address
Sri Anupam Rath 9337718754 2518754    
Sri Purna Chandra Das 9938376386   2507466  
Ms. Samapika Mishra 9861148725   2506280  
Sri Jyoti Prakash Patra 9439800193 2503564 2505875  
Sri Karunakar Nayak 9937954013 2509860    
Sri Satyabrata Mohanty-(I) 9437065099   2364560  
Sri Sougat Dash 9668347321 2309685    
Sri Anil Kumar Nayak 9437227996      
Sri Deepak Ku Pani 9861044420    
Sri Bidesh Ranjan Behera 9937292768      
Ms.Sanjibani Mishra 9040169020 2309408    
Sri Tapas Kumar Praharaj 9437173063      
Shri Swayambhu Mishra 9178212045      
Shri Priyabrata Tripathy 9437163636      
Shri Prakash Kumar Mohanty 9338123234 2622233    
Sri Anoop Dey 9583759464      
Sri Akshya Kumar Beura 9437228159      
Sri Uttam Kumar Sahoo 9337337027 2515555    
Sri Chittaranjan Swain 9437277348      
Sri Sidhartha Sankar Mohapatra 9437270854      
Sri Prasenjeet Mohapatra 9439367927 2512000    
Sri Arindam Bisoi 9937349784 9090659079    
Mr. Sukumar Ghose 9338113054      
Mr. Gajendra Rout 9861086465      
Mr. Surjya Ranjan Roul 9437228766      
Mrs. Susama Rani Sahoo 9861115967      
Mr. Manoj Kumar Mohanty 9437319190      
Mr. Anand Prakah Das 9853576622      
Mr. Karunakar Das 8917233161      
Sk. Zafrulla 9437267227      
Mr. Sangram Keshari Mishra 9439282896      
Mr. Abhinandan Pradhan 9937197251      
Mr.Sailaza Nanda Das 9861281545 7008003161    
Mr. Tarun Patnaik 8447484424      
Mr.Debendra Kumar Mohanty 9437892727